U Corona Virus e u Reggisenu di cummari Crucifissa

Sintiti, sintiti! (suono di tamburo) A scasciuni di stu vinus covid, è stata fatta l’ordinanza du Sinnacu, cu tutta a giunta comunali, unni dici chi: si metti divietu a un nesciri cchiù di casa sia a nichi, granni, pirsuni anziani e compresu pirsinu tutti, pi nessunissima raggiuni, tranni chidda ca un si nni po’ fari propria o menu, o megghiu a chidda di ijri accattari u pani e a pasta e assai amuchina pi disinfettari tuttu, e la cosa cchiù ‘mpurtanti è …