A ‘nvidia

Oh nasu, nasu!
Nun cridiri si ddocu misu a casu;
si figghiu dun prugettu cu li fiocchi
chi sparti vosi li du occhi
a causa di la ‘nvidia supraffina
di sta granni umanità mischina,
ca pi nenti si scippa li capiddi
pugnalannusi tutti a li spaddi
comu Cesari subiu di Brutu
‘na pugnalata di so figghiu ‘ngratu.
E’ propriu veru lu dettu anticu
ca ‘ntisi un ghiornu e vi lu dicu,
la cannila dissi a lu mecciu:
“si nu era pi lu nasu, l’omu fussi guerciu”.