A chi servi

A chi servi jri ‘n chiesa a priari
si non canusci la parola “amari?”
A chi servi battiri assai lu pettu
si nun sai chiddu ca è l’affettu?
A chi servi priari lu Santu Patri
si mancu teni rispettu pi to matri?
A chi servinu lacrimi e pintimenti
si ami fari soffriri assai la genti?
A chi servi ca vinisti a lu munnu
si l’unicu to pinsèri è fari dannu?
A chi servi ca teni beni e tesori
si a ciancu a tia genti di fami mori.
A chi servi, omu di malacrianza,
ca scrivu ancora, dannuti ‘mpurtanza!
Sulu ti dicu, anchi si non ti pari veru:
sarai puru tu pulvirazzu di lu cimiteru!