Valvula di sfiatu

VALVULA DI SFIATU

-L’omu è pentula ca vugghi.-
Dissi un saggiu ben pinsanti;
ma lu scantu di scuppiari
cchiù nun teni.
Fatta apposta ci han criatu
‘na gran varvula di sfiatu;
fu prestu fini a lu lamentu
pi lu grandi sfruttamentu,
e li tassi e li gran tassi
ca a pagarli, quantu scummissi
cu la panza si facìa;
rigordu puru… li vincia;
ma…, tannu l’omu vugghija.
E comu la china di ciumi,
dd’acqua bullenti, straripava:
muntagni di privileggi,
chianuri di arvuli storti.
Acqua di gran preggi
ca puru li morti facia sbigghijari.
Ora, a tempu scurdatu,
nni liccamu li firiti
di li carni abbruciati.
Passau lu tempu di la china;
ciuscia a lu munti la tramuntana,
l’acquazzuni vagna lu lettu ‘n sicca;
prestu la cripazza appari;
…nenti da fari.
Lu stadiu è chinu,
vicina è la gran prova,
eccu isarisi la fudda…, è fatta!!!
Lu mal’essiri è passatu,
lu gol tantu addisiatu
finarmenti è arrivatu.
Quali china!!! Chistu, è lu sfiatu!
…Poviru ciriveddu mè
chi mali ha pinsatu.

(Visto 47 volte, 1 visite oggi)