Omini di panza

OMINI DI PANZA

C’è un pruverbiu ca dici:
“A carma, è a virtu di forti.-
Cu lu scrissi
o nun si fici bonu lu cuntu,
o era forsi di lu cuntinenti,
pirchì cca,
puru essennu carmi
comu li picureddi,
nun s’avi mancu a forza
di parrari.

(Visto 145 volte, 1 visite oggi)