Ficu d’India

A FICUD’INNIA

Ti guardu di prima matina,
e m’addumannu lu picchì di la spina.
Pensu, e nun sacciu chi fari;
cu l’occhi ti vulissi manciari;
ma… li spini mi fannu pinsàri
a la pacenzia ca ci havi a vuliri
pi putilli di li manu livari.
Lu curaggiu, d’un corpu, m’avvinci,
lu cirveddu, la manu mi spinci;
la pigghiu la giru e la cogghiu
cu lu cuteddu m’ajutu e la spogghiu,
di cursa la portu a la vucca
e la lingua lu mussu si licca.
Pi san Giuvanni, quantu si fina!!!
Ora capisciu u picchì di la spina.

(Visto 133 volte, 1 visite oggi)